,

UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET

Hvis dit barn er mellem 10 og 17 år og er mistænkt for kriminalitet, kan barnets sag blive behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018 og loven trådte i kraft den 1. januar 2019. 

Advokat Tine Andersson er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater, der kan varetage sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Tine Andersson repræsenterer både børn og forældre ved det nye nævn.  


HVEM BESTÅR NÆVNET AF OG HVEM SKAL DELTAGE I MØDET?

Dommer

Nævnet består af en specialuddannet dommer. 

Politiet

En politibetjent med indsigt i kriminalforebyggende arbejde.

Sagsbehandler

En kommunalt ansat med indsigt i støttende arbejde med unge.

Barnet

Barnet har pligt til at komme til nævnsmødet. 

Barnets værge

Barnets værge har også pligt til at deltage i nævnsmødet. 

Advokat

Både barn og forælder har ret til gratis advokatbistand, hvis barnet er fyldt 12 år.

HVORDAN KAN SAGEN AFGØRES? 

Straksreaktion

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål. 


Det kan eksempelvis være, at barnet skal rydde op efter hærværk ved at gøre rent eller reparere ødelagte ting, udføre frivilligt arbejde eller deltage i konfliktmægling. 

Forbedringsforløb

Der kan på baggrund af situationen og sagens omstændigheder blive fastlagt et længerevarede forbedringsforløb, der angiver en eller flere specifikke foranstaltninger. 


Det kan eksempelvis indgå i handleplanen, at barnet skal være hjemme på bestemte tidspunkter eller deltage i en fritidsaktivitet. 

 
,