,

OM

Tine Andersson blev færdig som cand.jur. i 1988 og har haft advokatbestalling siden 1992.

Tine Andersson er en særdeles erfaren procedør og har således deltaget i utallige møder i Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) , Børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og i retter fordelt over hele Danmark. Tine er også kendt som foredragsholder navnlig indenfor anbringelsesområdet, ligesom hun har deltaget i flere radio og tv programmer. Advokat Tine Andersson rådgiver på de skandinaviske sprog og på engelsk og deltager i rådgivningsarbejde. 

Tine Andersson er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark, og i 2005 blev Tine mediator/konfliktmægler via Advokatrådets efteruddannelse. Tines viden er ikke blot baseret på teoretisk viden, hun har også selv tre børn. OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAET

CVR nummer

36101342

Nykredit Bank

5490 0903092

Forsikring

HDI Danmark

 
,