,

ANBRINGELSER AF BØRN

Anbringelse af børn sker enten ved en frivillig anbringelse eller tvangsmæssig anbringelse. Der er en række forskelle på de to typer.


  • En frivillig anbringelse bygger reelt set på en aftale mellem dig og forvaltningen.
  • En tvangsmæssig anbringelse er kendetegnet ved at en myndighed, kommunens børn og unge-udvalg, træffer en afgørelse om en anbringelse efter indstilling fra forvaltningen. 


Derfor er der ved de tvangsmæssige anbringelser en række ankemuligheder. En tvangsmæssig anbringelse kan ankes til Ankestyrelsen. Får du ikke medhold i Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for byretten i din retskreds. 

OM TVANGSANBRINGELSER

Advokatfirmaet Tine Andersson behandler såvel tvangsfjernelsessager som sager omkring frivillige anbringelser, herunder sager omkring bl.a. overvåget samvær og afbrydelse af telefonkontakten. 

Tine Andersson har en stor grad af viden og erfaring inden for området af anbringelse af børn både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser. Udgangspunktet er at sikre, at du som klient får den bedst mulige behandling af det offentlige. Hvis du har problemer omkring samvær med et anbragt barn, bør du kontakte os. 

 
,